CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục Đích Của Việc Thu Nhập Thông Tin Khách Hàng

Khi Quý khách liên hệ đặt quà tặng tại ATA, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ yêu cầu các Quý khách cung cấp thông tin cá nhân nhằm phục vụ công tác tư vấn, thiết kế, giao hàng, chăm sóc khách hàng, trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng được ký kết.

Ngoài ra, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi cần thông tin của Quý khách để chăm sóc hậu mãi cũng như cập nhật được nhanh nhất các mẫu mã sản phẩm mới nhất đến Quý khách hàng khi có nhu cầu.

Những thông tin đó bao gồm:

  • Tên công ty.
  • Người liên hệ.
  • Số điện thoại.
  • Địa chỉ công ty hoặc địa chỉ giao hàng.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng

Những thông tin được Quý khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ và lưu hành nội bộ phục vụ các phòng ban như:

  • Phòng Kinh doanh.
  • Phòng Giao hàng.
  • Phòng Chăm sóc Khách hàng.

Các phòng ban khác không có liên quan sẽ không được tiếp cận, sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng.

3. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

ATA cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân đến từng Quý khách hàng.

Việc thu thập thông tin cá nhân sẽ chỉ được thực hiện khi có được sự đồng ý của Quý khách hàng.

Cam kết chỉ lưu trữ và sử dụng nội bộ với mục đích phục vụ khách hàng. Chúng tôi không chia sẻ, không buôn bán thông tin của Quý khách hàng cho bên thứ ba.

Đáp ứng các điều khoản quy định khác về việc bảo mật thông tin đối với từng Quý khách hàng cụ thể trong từng hợp đồng được ký kết.